De Schiedammer Online

woensdag 2 december 2015

Schip aan de ketting; zeelieden kind van de rekening. Flying Angel en Casco helpenKerstfeest staat voor de deur voor 'vergeten' zeelieden
Club The Flying Angel. Het zal bij weinig Schiedammers bekend zijn dat de gemeente een club van die naam herbergt. Deze club is te vinden in het havengebied, aan de Admiraal Trompstraat. Het is een zeemanshuis. De stichting Casco (Community Advocacy for Seafarer’s Concerns) organiseert er bijna maandelijks samen met het zeemanshuis karaoke-avonden voor zeelieden.

Deze avonden worden goed bezocht door zo’n zestig tot tachtig zeelieden. Het is een van de activiteiten van de Stichting Casco. Doel van Casco is om hulp te verlenen aan zeelieden van alle nationaliteiten, ongeacht geloof, culturele of politieke opvattingen. Bijzondere aandacht geeft de stichting aan de bemanningen van schepen waarop gerechtelijk beslag is gelegd, de zogenaamde kettingschepen, of van schepen die om andere redenen voor langere duur in de haven verblijven. Vrijwilligers bezoeken zeelieden aan boord van de schepen en horen hun noden aan (ook ziekenhuisbezoeken worden afgelegd). Indien nodig verstrekt de stichting materiĆ«le hulp. Ook voor het regelen van Wifi aan boord, komt Casco in actie. Belangrijk om zo in contact te kunnen blijven met het thuisfront.

Buitenlandse zeevarenden op aan de ketting liggende schepen vormen een groep die tussen wal en   schip valt. Zo’n schip ligt doorgaans aan de ketting omdat de rederij achterstallige betalingen heeft. Een zeevarende, die vele duizenden kilometers van zijn thuisland verwijderd kan zijn, heeft veelal nog zijn wedde te goed van de rederij. Als hij het schip verlaat, verliest hij zijn loonrechten. Als hij aan boord blijft, heeft hij weliswaar gratis ‘inwoning’ maar moet hij zelf maar zien aan eten en drinken en kleding te komen. Hij valt niet onder de Nederlandse sociale wetgeving. De situatie kan vele maanden, soms zelfs meer dan een jaar, voortduren. Kortom, deze groep aan ‘vergeten’ zeevarenden bevindt zich in een ‘patstelling’.

Vrijwilligers  gezocht voor ziekenhuisbezoek en voor scheepsbezoek
“We kunnen uitbreiding van onze enthousiaste groep vrijwilligers gebruiken. Als vrijwilliger is het goed affiniteit met de scheepvaart te hebben. Je moet er ook niet tegenop zien om via een 20 meter hoge ladder aan boord van een schip te klimmen”, zegt Casco-voorzitter Jan Niemeijer, die overigens ook vrijwilligers kan gebruiken zonder echte zeebenen. Zo wordt tegen de kerst samen met het zeemanshuis een groot kerstfeest voor de zeevarenden gehouden, met een drankje en een flinke hap, met veel muziek en dans, met cadeautjes en een tombola met leuke prijzen. Door vrijwilligers ingezamelde winterkleding wordt uitgedeeld. Dit jaar staat het kerstfeest op 19 december op het programma.

Jan Niemeijer
Ook mensen met bestuursaspiraties zijn welkom, zegt de voorzitter, die zelf met zijn 50 jaar de jongste is van het bestuursdriemanschap en hierin terzijde wordt gestaan door penningmeester Cor van der Meer (81) en secretaris George van Ede (67) (laatstgenoemde twee leggen ieder nog regelmatig scheepsbezoeken af). “Elk goed bestuur regelt ook zijn eigen opvolging en neemt daar ruim de tijd voor. Dat begint met uitbreiding van het bestuur”, is de open invitatie van Jan Niemeijer aan geĆÆnteresseerden om zich aan te bieden voor vrijwilligerswerk en of bestuurswerk. Dat de stichting  - die werd opgericht in 2003 - volop in ontwikkeling is, blijkt ook uit de vernieuwing van de website. De nieuwe website gaat bijna live. Casco monitort wekelijks hoeveel schepen er aan de ketting liggen in het havengebied van Rotterdam en Schiedam; op dit moment zijn dat er acht.

Beste lezer, we stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.  
 

  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten