zaterdag 5 september 2015

Voortaan koninklijk basketballen bij Juventus

Zaterdagmiddag heeft burgemeester Cor Lamers de Koninklijke Erepenning uitgereikt aan basketbalvereniging Juventus. Vorig jaar bestond deze vereniging vijftig jaar.

Deze vereniging ontstond in 1964 vanuit de kringen van de Rijks Hogere Burgerschool ofwel de Rijks HBS die gevestigd was aan de Overschiesestraat op het terrein waarop nu het Stadskantoor en Theater aan de Schie zijn gevestigd. Wijlen de gymnastiekleraar Bos was al sinds begin jaren vijftig een enthousiaste voorvechter van het basketbal op de school. Geleidelijk aan ontstond een plan voor het oprichten van een basketbalvereniging. In 1964 werd thuis bij geschiedenisleraar Van der Reyden (ook sportief bekend als reservedoelman van SVV en politiek bekend als gemeenteraadslid van de PvdA) verder aan de plannen gesmeed. Uiteindelijk werd de vereniging opgericht met naast voorzitter Van der Reyden, secretaris Van Toorn en penningmeester De Vries als eerste bestuur. Sportief wisten de dames tot het hoogste niveau van ons land op te klimmen (ere divisie), de heren haalden dat net niet. Sporthal Oost is het onderkomen van de club. De huidige voorzitter is Marieke Snel.

Het persbericht van de gemeente luidt:
"Zijne Majesteit de Koning heeft bij beschikking van 12 januari 2015 bepaald dat de Schiedamse Basketbalvereniging “Juventus” de Koninklijke Erepenning krijgt toegekend. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de vereniging in 2014.

Op zaterdag 5 september aanstaande om 14.00 uur overhandigt de burgemeester van Schiedam de heer C.H.J. Lamers de Koninklijke Erepenning aan het bestuur van de vereniging.

De Koninklijke Erepenning is een bijzondere onderscheiding, die uitsluitend is bestemd voor die verenigingen, die tenminste een halve eeuw bestaan. De onderscheiding wordt alleen uitgereikt bij de viering van het vijftigjarig bestaan of een veelvoud van 25 jaar. Om voor een erepenning in aanmerking te komen dient een vereniging zich onder andere op haar terrein te onderscheiden. De vereniging en haar bestuursleden dienen te goeder naam en faam bekend te staan.

De laatste keer dat in Schiedam een vereniging werd onderscheiden met een Koninklijke
Erepenning was op zaterdag 13 juni jl. De Schiedamse handbalvereniging ‘Door Wilskracht Sterk’ ontving toen de Koninklijke Erepenning in het kader van haar 75-jarig bestaan. Het gebeurt zelden dat er twee keer in een jaar een dergelijke penning wordt uitgereikt".

Overvloedige regenval zet huizen blank

SCHIEDAM - Terwijl in de stad dit weekeinde feestelijkheden met een zomers karakter op het programma staan, zijn de herfstachtige buien losgebarsten. Dat leverde op verschillende plaatsen in de stad wateroverlast op, waarvoor de brandweer moest uitrukken. 

De gemalen werkten op volle toeren, maar bleken het niet meer aan te kunnen. De bewoners van de Oosterstraat hadden het met een ondergelopen straat en verschillende ondergelopen huizen zwaar te verduren. Een bewoonster raakte ervan onwel, waarvoor de ambulance werd opgeroepen. Dat is ook heel erg vervelend als je je dierbare spullen in het water ziet staan. Wij wensen deze bewoners veel sterkte met het opruimen en het herstel. 

Door de overvloedige regenval waren er in de regio meer aanrijdingen dan normaal in de nacht van vrijdag op zaterdag. 

De zaterdag ziet er helaas ook nog regenachtig uit.