PersberichtenPersbericht gemeente Open Huis op 16 januari 2016

De Gemeente Schiedam houdt op zaterdag 16 januari 2016 Open Huis op het Stadskantoor aan het Stadserf. Van 13.00 tot 16.30 uur is elke geïnteresseerde welkom om een kijkje te komen nemen vanaf de veertiende verdieping of mee te praten in het politiek debat!

De gemeenteraad, wat dóet die nou eigenlijk? En wat komt er allemaal bij kijken? Is het ambtenarengebouw nou echt zo’n ivoren toren? Hebben burgerinitiatieven effect? Klopt het dat het uitzicht vanuit de toren het enige zicht op de stad is waarbij je de toren niet ziet? Antwoord op deze en meer vragen kunt u vinden tijdens de Open Dag.

Het Stadserf complex bestaat uit verschillende delen. De meeste bezoekers komen niet verder dan de loketten, het theater of de bezoekerskamers op de begane grond. Op 16 januari kunt u ook eens in de Aleidazaal, waar de gemeenteraad vergadert, kijken en de ambtenarentoren bezoeken.

In de Hagazaal zijn de raadsleden vertegenwoordigd met kraampjes, en het Gemeentearchief Schiedam laat in een kleine expositie burgerinitiatieven uit het verleden zien. Wie hierdoor geïnspireerd wordt kan direct bij het burgerkennisnetwerk SchiedamsDoen meer informatie inwinnen.

Tussen 15.00 en 16.30 uur is er een politiek debat op de ijsbaan in Winterland tussen de raadsleden. Ook het publiek kan hier een rol in spelen. Heeft u een mening over wat er wel of niet goed gaat in de stad? Laat uw stem horen!

Voor kinderen van basisschoolleeftijd is er een eigen actie: handige Schiedammertjes mogen een eigen ambtsketting voor burgemeester Lamers maken! En wie weet gaat de burgemeester met jou en jouw eigen ontworpen keten wel op de foto! Kijk voor alle voorwaarden en extra's op de webstek Archief.Schiedam.nl/keten.Persbericht: Jan van Ginkel wordt gemeentesecretaris van Zaanstad

Gemeentesecretaris Jan van Ginkel wordt met ingang van 1 februari 2016 gemeentesecretaris van de gemeente Zaanstad. Na bijna 3,5 jaar zich te hebben ingezet voor de ontwikkeling van Schiedam gaat hij aan de slag in een stad met ruim 150.000 inwoners. Het Schiedamse bestuur is er trots op dat Zaanstad de keuze heeft gemaakt voor Jan van Ginkel.
Van Ginkel begon op 15 september 2012 in Schiedam. Een van zijn belangrijkste opgaven was het in ontwikkeling zetten van de gemeentelijke organisatie en de cultuurverandering. Jan is erin geslaagd een werkklimaat op gang te brengen van leren en experimenteren.  Daarnaast heeft hij in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur een bijdrage geleverd aan een zelfbewuster Schiedam die positiever gezien wordt in de regio en in het land.
Het college van B en W wil de ingezette koers voortvarend voortzetten met een opvolger die past bij de volgende fase. De werving- en selectieprocedure voor een nieuwe gemeentesecretaris zal binnen enkele weken starten.
Naar verwachting is Jan van Ginkel tot eind dit jaar werkzaam in Schiedam. Eind 2015 zal  op passende wijze afscheid van hem worden genomen.


Persbericht gemeente Schiedam: Coming Out Dag 2015: gemeenten hangen regenboogvlag uit

Wethouder Mario Stam hijst op zaterdag 10 oktober tijdens de Coming Out Dag de regenboogvlag voor Schiedam. Dit doet Schiedam met 44 andere gemeenten, het ministerie van OCW en Movisie. De Coming Out Dag benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. De actie is op twitter te volgen via #regenboogvlag2015 en #comingoutdag2015.

Waar staat de regenboogvlag voor?
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en sociaal veilig voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook. De regenboogvlag symboliseert dit voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. De vlaggen worden gehesen om deze boodschap gezamenlijk kracht bij te zetten. Een zichtbare ondersteuning van de gemeentevoor LHBT inwoners zelf, maar ook een boodschap aan alle inwoners en organisaties om zich daarvoor in te zetten.

Coming Out Dag in Schiedam
Schiedam heeft de ambitie een stad te zijn waar iedereen welkom is en respectvol met elkaar omgaat, ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, religie en seksuele voorkeur. Om 11:00 uur wordt daarom bij het standbeeld van Vrouwe Aleida bij het stadhuis eerst de regenboogvlag gehesen door wethouder Mario Stam en rond 12:00 uur wordt door burgemeester Lamers het zebrapad in de kleuren van de regenboog onthuld in de bocht van het rode pad over het Land van Belofte. Om 15:00 uur is in het Wennekerpand de film ‘Out in The Dark’te zien. De film staat in teken van de liefde tussen de Palestijn Nimr en de Israëliër Roy. Een liefde die dreigt te worden verscheurd door het conflict tussen twee volken en het feit dat ze beiden tot hetzelfde geslacht behoren. Na de film, rond 17:00 uur, begint een kunstzinnige fotoshoot.

Het hele jaar door
De Coming Out Dag duurt één dag, maar de boodschap van de gemeenten, het ministerie van OCW en Movisie geldt het hele jaar. Al sinds 2008 heeft een aantal gemeenten afspraken met de rijksoverheid over inzet op veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie. Individuen, bedrijven en maatschappelijke instellingen hebben een eigen verantwoordelijkheid om de positie van LHBT's te verbeteren. Waar veiligheid en sociale acceptatie achterblijft zet de overheid zich in. De Coming Out Dag is aanleiding voor een zichtbaar gezamenlijk statement.

Deelnemende gemeenten:
Alkmaar
Almere
Amersfoort
Amsterdam
Arnhem
Assen
Breda
Capelle aan de IJssel
Delft
Den Haag
Deventer
Dordrecht

Eindhoven

Enschede
Goeree-Overflakkee
Goes
Groningen
Haarlem
Heerlen
Helmond
Hengelo
’s Hertogenbosch

Hoorn

Leeuwarden
Leiden
Leidschendam-Voorburg
Lelystad
Maastricht
Middelburg
Nijmegen

Oss
Purmerend
Rotterdam
Schiedam

Súdwest-Fryslân
Tilburg
Utrecht
Venlo
Venray
Vlissingen
Weert
Westland
Zaanstad
Zoetermeer
Zwolle

Persbericht gemeente Schiedam: Hengelsportvereniging “Schiedam & omstreken” ontvangt Koninklijke Erepenning
Zijne Majesteit de Koning heeft bij beschikking van 12 januari 2015 bepaald dat de Hengelsportvereniging “Schiedam & omstreken” de Koninklijke Erepenning krijgt toegekend. Dit ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de vereniging in 2014. De vereniging kent een bloeiend bestaan in onze regio en heeft nu ongeveer duizend leden.

Op zondag 4 oktober aanstaande om 15.00 uur overhandigt de burgemeester van Schiedam de heer C.H.J. Lamers de Koninklijke Erepenning aan het bestuur van de vereniging in aanwezigheid van een aantal leden van de vereniging.

De Koninklijke Erepenning is een bijzondere onderscheiding, die uitsluitend is bestemd voor die verenigingen, die tenminste een halve eeuw bestaan. De onderscheiding wordt alleen uitgereikt bij de viering van het vijftigjarig bestaan of een veelvoud van 25 jaar. Om voor een erepenning in aanmerking te komen dient een vereniging zich onder andere op haar
terrein te onderscheiden. De vereniging en haar bestuursleden dienen te goeder naam en faam bekend te staan.

Het is dit jaar de derde Koninklijke Erepenning die de burgemeester aan een Schiedamse vereniging uitreikt. Eerder dit jaar viel die bijzondere eer te beurt aan de Schiedamse handbalvereniging ‘Door Wilskracht Sterk’ die de Koninklijke Erepenning ontving in het kader van haar 75-jarig bestaan en de Schiedamse Basketbalvereniging ‘Juventus’ ontving de Koninklijke Erepenning ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Waren de twee eerdere uitreikingen in eenzelfde jaar al bijzonder te noemen, een derde uitreiking aan een Schiedamse vereniging in een jaar is wel heel bijzonder en exclusief.

Persbericht gemeente Schiedam, 2-10-2015, Schiedam ook in 2016 koersvast
De Begroting 2016 van de gemeente Schiedam, die vandaag is gepubliceerd, gaat over het ‘voor mekaar maken’ van de ambities en doelstellingen uit het Kompas ‘Samen Schiedam vernieuwen’. Het ‘doen’ staat daarbij voorop. Deze begroting geeft een meerjarig perspectief met als uitgangspunt een financieel solide positie.

Een sterke financiële positie met solide reserves in verband met mogelijke risico’s vormt een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van Schiedam. De stand van de algemene reserve bedraagt € 24,3 miljoen en van de risicoreserve € 22,4 miljoen. De totale begroting van de gemeente Schiedam omvat ruim 319 miljoen euro.

Het gemeentebestuur wil voor de inwoners en ondernemers van Schiedam een betrouwbare partner zijn. Het uitgangspunt is dan ook: doen wat je hebt beloofd. Daarom blijft er volop aandacht voor de leefbaarheid van de wijken. De aanpak in Nieuwland en de binnenstad wordt voortgezet. De in Schiedam-Oost ingezette aanpak wordt verder verstevigd. In de begroting zijn voldoende middelen gereserveerd om ervoor te zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft deze ook krijgt. Daarnaast zijn kansen verwerkt op het gebied van onder andere duurzaamheid, maritieme ontwikkeling, stadsmarketing en Schiedam in Beweging.

De begroting is beschikbaar in een overzichtelijke, digitale uitvoering, die te bekijken is op www.schiedam.nl/begroting2016. De gemeenteraad behandelt de begroting tijdens haar vergadering van woensdag 11 november.
Persbericht gemeente Schiedam, 29-9-2015, Schiedam gaat door met investeren in de historische binnenstad: ‘Werk aan de Winkel 3.0

Per 1 oktober 2015 gaat het derde project Werk aan de Winkel van start: Werk aan de Winkel 3.0 dat bestaat uit twee regelingen. Behalve dat eigenaren van panden in de Hoogstraat hun bezit kunnen opknappen met gebruikmaking van een bijdrage, is er nu ook een regeling voor het aanbrengen van geluidwerende aanpassingen voor horecaondernemingen in het centrum van Schiedam.

Uitgangspunt is dat de revitalisering van de binnenstad op twee manieren wordt versterkt, namelijk door een meer bruisende horeca én door verbetering/bescherming van het woongenot. Het totaal beschikbaar gesteld bedrag voor de gehele regeling is € 700.000 en deze loopt tot 31 december 2017 of  zoveel eerder bij uitputting van het budget.

Het nieuwe onderdeel in de regeling (en een unicum in Nederland) is de mogelijkheid die aan horeca-exploitanten en/of eigenaren van horecapanden met daarin een horecabedrijf, met een vergunning voor horeca in categorie B (café) of B/C (eetcafé) geboden wordt om geluidsonderzoeken te laten uitvoeren. En om aan de hand van de resultaten geluidswerende aanpassingen door te voeren. Horecaondernemers ontvangen de complete vergoeding voor geluidsonderzoek plus 50% bijdrage in de investeringskosten voor geluidswerende maat- regelen voor horecapanden in de binnenstad (tot maximaal 12.500 euro). Voor de kosten die de pandeigenaar draagt, is een laagrentende lening mogelijk.

Het project Werk aan de Winkel is in 2008 gestart en is erg succesvol gebleken. Sinds de start zijn er met behulp van twee opeenvolgende subsidieregelingen 140 winkelpanden aangepakt en opgeknapt (waarvan 116 in de Hoogstraat) en 80 woningen gerealiseerd boven winkelpanden (waarvan 65 in de Hoogstraat). Subsidies van Werk aan de Winkel hebben het voor pandeigenaren aantrekkelijk en mogelijk gemaakt om te investeren in hun vastgoed. Gemiddeld is op elke euro subsidie zes euro geïnvesteerd door pandeigenaren. De kwaliteit van de aangepakte panden, en daarmee het uiterlijk van de Hoogstraat is verbeterd. Dit heeft ook de verblijfskwaliteit (en daarmee de revitalisering) van de binnenstad vergroot.

Voor meer informatie kunnen eigenaren en ondernemers via e-mail contact opnemen met  de projectleider: werkaandewinkel@schiedam.nl.


Integrale tekst persbericht DSW over vaststelling 2016 premie, bericht van 22-9-2015

Premie DSW bijna € 60 lager dan door het ministerie van VWS verwacht


Traditiegetrouw maakt DSW Zorgverzekeraar de premie als eerste bekend. Voor DSW-verzekerden bedraagt de jaarpremie in 2016 € 1.185, ofwel € 98,75 per maand. Hiermee is de premie van de basisverzekering bij DSW duidelijk lager dan het ministerie van VWS verwacht. DSW biedt van oudsher maar één polis (restitutiepolis) met dezelfde premie voor zowel individueel als collectief verzekerden.

Premie DSW opnieuw veel lager dan verwachting VWS

De minister verwacht in de Miljoenennota dat de jaarpremie in 2016 uitkomt op gemiddeld € 1.243. Met een premie van € 1.185 (2015: € 1.140) blijft DSW voor het vierde jaar op rij ver onder de verwachting van VWS. In de voorgaande tien jaar, waarin DSW ook steeds als eerste de premie bekendmaakte, is de premie van DSW richtinggevend gebleken voor alle andere zorgverzekeraars.

Premiestijging heeft meer oorzaken

Ieder jaar stijgen de zorguitgaven door vergrijzing, nieuwe behandelingen, nieuwe dure geneesmiddelen en inflatie. Daarnaast leidt de overheveling van de wijkverpleging in 2015 van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet tot en met 2019 jaarlijks tot een verdere premiestijging. De overheid heeft namelijk besloten deze overheveling gepaard te laten gaan met een rijksbijdrage die in vijf jaar geheel wordt afgebouwd.

Groei zorgkosten nog gematigder dan raming VWS

DSW verwacht dat de groei van de landelijke zorgkosten in 2016 lager zal uitvallen dan door VWS begroot, ondanks dat ook de minister van VWS uitgaat van een minder sterke groei dan in eerdere jaren. De te hoge raming van VWS maakt het voor DSW mede mogelijk de premie lager vast te stellen dan de verwachting van VWS.

DSW bouwt de reserves meer af dan de minister van VWS verwacht

VWS gaat er van uit dat de zorgverzekeraars hun reserves met € 1.500 miljoen verlagen, dit komt voor alle zorgverzekeraars overeen met € 110 per premiebetaler. DSW acht het verantwoord de reserves met € 145 per premiebetaler af te bouwen.

DSW begrijpt verwarring van consumenten over veelheid aan polissen

DSW biedt van oudsher maar één polis (restitutiepolis) met dezelfde premie voor zowel individueel als collectief verzekerden. DSW vindt dat zorgverzekeraars ook met één polis voldoende mogelijkheden hebben om kosten niet te vergoeden als de zorg niet aan de wettelijke eisen van rechtmatigheid, doelmatigheid of gepast gebruik voldoet. Daarmee komt alleen kwalitatief goede zorg voor vergoeding in aanmerking zonder dat hiervoor de keuzevrijheid van zorgverlener via een natura- of budgetpolis beperkt hoeft te worden.

Premieopbouw DSW al jaren transparant

Voor een uitgebreide berekening van onze premie verwijzen wij naar onze homepage.
Geen winstoogmerk

Als Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft DSW geen winstoogmerk. Indien achteraf blijkt dat DSW de premie te hoog heeft vastgesteld, zal dit in de komende jaren op de premie in mindering worden gebracht.

Nieuwsbericht Ziekenhuis
Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis voor de tweede keer behaald!
07-09-2015

De Sint Franciscus Vlietland Groep, locatie Vlietland, heeft op 7 september opnieuw het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen. Dit keurmerk toont aan dat het ziekenhuis goed is ingericht op de zorg voor ouderen. De verlenging van het keurmerk is een mooi resultaat waar het ziekenhuis trots op is. Om dit te vieren organiseert het ziekenhuis een fotoactie voor jong en oud op woensdagmiddag 23 september.

Seniorvriendelijkheid in het hele ziekenhuis
Het ziekenhuis heeft specifieke services en voorzieningen in het gebouw gericht op ouderen. Zo zijn er gastheren en -vrouwen aanwezig om patiënten en bezoekers te helpen bij binnenkomst. Op alle afdelingen in het ziekenhuis wordt zorgvuldig ingespeeld op de behandeling van ouderen. Tijdens de opname wordt bij ouderen extra gelet op voeding, comfort, functiebehoud, valpreventie en risicovolle medicijncombinaties. Medewerkers van alle afdelingen zetten zich continu in om de zorg voor de oudere patiënt in het hele ziekenhuis op een hoger peil te krijgen en te behouden. Daarnaast heeft het ziekenhuis een speciale polikliniek, Geriatrie (ouderengeneeskunde), gericht op veelvoorkomende problemen bij ouderen, zoals geheugenproblematiek of vallen. Dat het ziekenhuis het keurmerk opnieuw heeft ontvangen, is het bewijs dat zij goede zorg bieden aan de ouderen in de regio.

Fotoactie voor jong en oud!
Het ziekenhuis vindt goede zorg voor alle generaties belangrijk en is daarom trots op het behaalde resultaat. Om het opnieuw behalen van het keurmerk te vieren, wordt op woensdagmiddag 23 september van 12.00 tot 15.00 uur een speciale fotostudio in het Vlietland Ziekenhuis ingericht. Alle senioren zijn van harte welkom om samen met hun kind(eren), kleinkind(eren) of achterkleinkind(eren) voor één dag model te staan op de voorkant van het patiëntenmagazine ‘SAMEN’ van de Sint Franciscus Vlietland Groep.

Het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis wordt uitgereikt door de ouderenorganisaties Unie KBO, NOOM, PCOB en NOVG en is bedoeld om ziekenhuizen te stimuleren om hun zorgprocessen, beleid en fysieke omgeving beter af te stemmen op de toenemende groep kwetsbare oudere mensen. Om de twee jaar worden de ziekenhuizen beoordeeld. Voor meer informatie kunt u kijken op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl.


Integrale tekst persbericht gemeente Schiedam, van 18-9-2015

Belangrijke stap op weg naar landelijk fonds voor funderingsherstel

Huiseigenaren die herstel moeten plegen aan houten paalfunderingen moeten daarvoor straks een speciale lening kunnen aangaan. Een brede werkgroep Funderingsproblematiek, waarin ook Schiedam deelneemt, stelt dit voor aan minister Blok. De minister heeft het voorstel nu voorgelegd aan de Tweede Kamer. De nieuwe aanpak komt in grote lijnen overeen met de manier waarop in Schiedam al wordt gewerkt.

Wethouder Alexander van Steenderen (Wonen) is blij met aangekondigde komst van een landelijk fonds funderingsherstel: “Waar funderingsherstel landelijk nagenoeg is stilgevallen, is in Schiedam de afgelopen jaren juist veel gebeurd op dit gebied. De gemeente Schiedam stelt laagrentende leningen beschikbaar aan huiseigenaren. Op dit moment staat de gemeente Schiedam nog als enige garant als zij uiteindelijk niet in staat zijn de lening volledig terug te betalen. Ik ben blij dat ook de banken nu beseffen dat niets doen geen optie is.”

“Het afgelopen jaar hebben we samen met gemeenten met soortgelijke problemen in de werkgroep Funderingsproblematiek intensief overleg gevoerd met banken, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en het Rijk. De bloksgewijze aanpak van funderingsherstel, zoals we die we in Schiedam hebben, vormt de basis waarop het fonds projecten gaat financieren. Het voorstel richt zich daarnaast op het zo veel mogelijk voorkomen van toekomstige vergelijkbare gevallen. Er wordt uitgegaan van een publiek-private invulling van het fonds en een actieve rol van betrokken gemeenten op het gebied van voorlichting, handhaving en regievoering.”

Fonds
Huiseigenaren kunnen een lening krijgen om het herstel van hun fundering te bekostigen. Nu blijkt nog dat huiseigenaren vaak wel aan de slag willen, maar dat niet kunnen omdat zij de benodigde financiering niet rond krijgen, bijvoorbeeld door een te gering inkomen of de te lage waarde van de woning tenzij de gemeente garant staat zoals in Schiedam. Het gevolg is dat herstelprojecten nagenoeg  niet van de grond komen, woningen nog verder in waarde dalen en buurten verarmen.

Werkgroep
In de werkgroep zijn vertegenwoordigd: de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Zaanstad, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verantwoordelijk voor Nationale Hypotheek Garantie), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).
Het voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Daarmee is een belangrijke stap gezet om het ook daadwerkelijk te gaan realiseren, maar het duurt nog even voordat alles concreet is uitgewerkt.
Persbericht politie, 18-9-2015, 14.21, n.a.v. Thalys en Toiletbezoeker

"Jongeman aangehouden na verdacht gedrag in Thalys"

"Rotterdam - De Thalys, onderweg van Amsterdam naar Parijs, is vanmorgen op Rotterdam Centraal ontruimd, evenals een deel van het station. Dit gebeurde nadat een jongeman, van wie de identiteit nog niet vast staat, zich had opgesloten op het toilet en op geen enkele wijze reageerde op aanspreken door de politie. Een arrestatieteam haalde hem uiteindelijk uit de trein.

Arrestatie
Om ongeveer 07.00 uur rende een onbekende jongeman een stilstaande trein in en sloot zich direct op in het toilet. Dat werd door surveillerende agenten gezien. Ze vertrouwden het niet en waarschuwden collega’s. Omdat de man niet reageerde, werden de trein en perrons 1 t/m 9 uit voorzorg ontruimd. Omdat het ook een korpsonderhandelaar niet lukte om contact te krijgen, werden het AT en een politiehond ingezet. Hen lukte het de verdachte aan te houden.

Na de aanhouding werd de verdachte onwel. Hij werd daarom, onder begeleiding van politieagenten, naar een ziekenhuis gebracht.

Tijdens de inzet rondom de aanhouding van de man, raakte een agent gewond door de beet van een politiehond. Hij is ter plaatse door ambulancemedewerkers behandeld aan zijn verwondingen.

EOD
Na de arrestatie werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet. De dienst stelde een onderzoek in de trein in, omdat er een tas van de verdachte was achtergebleven. In de tas bleken alleen persoonlijke bezittingen te zitten. Na het sein ‘veilig’ werden alle afzettingen afgebouwd met uitzondering van perron 3 en 4 i.v.m. de afronding van het onderzoek.

Tijdens de actie is het Centraal Station geruime tijd ontruimd geweest en heeft het treinverkeer hinder ondervonden van het incident. Het onderzoek wordt voortgezet."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten