maandag 21 december 2015

Voorzitter hondensportvereniging: Wij hebben uit de krant moeten vernemen, dat Hermes-DVS hier komt

Gerard de Regt (rechts) .. uit de krant vernomen..
HONDENSPORT -  Met de rug tegen het geluidsscherm van de A4, rechts begrensd door het spoor/(toekomstig metro)-traject en met als buurman links de HC Schiedam en als overburen het complex van SVV en de gecombineerde accommodatie van HBSS en SVDPW. Zo is ongeveer de toekomstige locatie van Hermes-DVS te duiden. Voor de plannen voor een verdergaande ruilverkaveling in Harga werd vorige week het licht op groen gezet, met het in de gemeenteraad vaststellen van 'Schiedam in Beweging, fase II'. Hermes-DVS is positief over deze ontwikkeling. Dat geldt echter niet voor de verschillende hondensportverenigingen die er nu op drie naast elkaar gelegen complexen zijn gevestigd. Het dichtst tegen de spoorlijn vinden we het gebouw en het veld van de agility vereniging (trainen op behendigheid). Het middelste complex is veld en gebouw van de Stichting Sportcomplex Rijnmond, waarvan meerdere verenigingen gebruikmaken, waaronder de Dog Training School. Daarnaast vinden we veld en gebouw van GHSV Schiedam.

"Wij hebben uit de kranten moeten vernemen dat er plannen zijn om Hermes-DVS hier te vestigen. Met ons is hierover door de gemeente geen contact opgenomen", zegt Gerard de Regt, voorzitter van de Stichting Sportcomplex Rijnmond en de Dog Training School. "Wij waren eerst gevestigd op de wielerbaan in Harga. Om de plannen voor een nieuw Harga mogelijk te maken, zijn wij dus al verhuisd. We zitten pas twee jaar op deze nieuwe plek, die ons prima bevalt", aldus De Regt, die eraan toevoegt: "We maken al tientallen jaren deel uit van het verenigingsleven in Schiedam. Er is een klankbordgroep voor de Schiedamse verenigingen in verband met 'Schiedam in Beweging' en daar hebben wij ook zitting in gehad, maar je mag er toch van uitgaan dat als een vereniging eenmaal verhuisd is, je als vereniging klaar bent".


Beste lezer, we stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.   

Het veld van de GHSV, met erachter Rijnmond en daarachter de agility-club


Geen opmerkingen:

Een reactie posten