zondag 20 december 2015

A4: niet te horen, ruiken en zien. Hoe subjectief is dit? En: hoe waar zal deze belofte gemaakt worden?

Foto's Gert Struijs
SCHIEDAM - Je zou de nieuwe snelweg niet horen, ruiken en zien. Dat belooft ook aannemer Heijmans op zijn site. De ene richting (naar Delft) is open en het verkeer maakt er gebruik van. Vannacht komt ook de richting naar Schiedam erbij. In Schiedam-Noord zijn de mensen er nog niet zo zeker van dat de weg niet hoorbaar zal zijn. Verschillende raadsfracties bereiden vragen voor B&W voor. Ook over de manier waarop vergunningen verstrekt zijn, krabben sommige gemeenteraadsleden zich al achter de oren. Kamervragen zijn er inmiddels gesteld over de vergunningen (er is een watervergunning verstrekt, maar had dat geen lozingsvergunning moeten zijn). Verzakkingen rond het Straussplein (dat ligt net voor de flats die je op de foto's ziet staan) hebben volgens de gemeente niet te maken met grondwateronttrekkingen ten gevolge van de A4. Schiedam-Noord had altijd al te maken met het verzakken van de grond. Voor de zekerheid zal er door de gemeente samen met Rijkswaterstaat wel extra worden gemonitord in het woongebied dat tegen het A4-tracé aan ligt.

Dat je de snelweg uit Schiedam niet zou zien, is sowieso niet waar. Op deze foto's zie je hoe dichtbij er huizen staan, die vice versa dus zicht op de weg zullen hebben. Of dat nou erg is, is een tweede. Is heel subjectief; er zijn ook mensen die het leuk vinden om verkeer voorbij te zien gaan. Of het te horen zal zijn, is subjectief, maar meetbaar (blijft het onder het toegezegde maximaal aantal van 40 decibel op 200 meter van de weg). Of het te ruiken zal zijn, is eveneens afhankelijk van iemands reukvermogen dus evenzo subjectief, maar de luchtsamenstelling zal wel meetbaar zijn. Er zal een ondergronds gebouw voor de zuivering en het terugpompen van het grondwater gebouwd gaan worden.

Wat in ieder geval als een paal boven water zal staan, is dat  - na 63 jaar gesteggel voordat de weg openging - het laatste woord over dit duur stukje A4 nog geenszins gezegd zal zijn. Voor de bekendheid van Schiedam zal het 'goed' zijn (zeker als we ons als dat Zwart Nazareth willen blijven profileren, zoals in een recente promotiefilm die door de gemeente Schiedam werd uitgebracht; maar willen we dat eigenlijk wel?). We waren al heel vaak op de radio bij de fileberichten (het Schiedams stukje A20 staat al jaren hoog in de file toptien). Na aanvankelijk wat gewenningsfiles zullen er de komende jaren ook 'normale' files ontstaan door aanrijdingen of door - ondanks de capaciteitsvergroting die door het geopende stukje van 7 km A4 nu wordt bewerkstelligd -  een te groot verkeersaanbod op bepaalde momenten (de zogenoemde verkeerspieken). Nieuw asfalt trekt namelijk extra verkeer aan. Dat is een economische wetmatigheid die bij de bewindslieden bekend is. En dan gaan we in deze regio gewoon verder breien aan het asfalt netwerk, met de Blankenburgtunnel en de verbinding A13-A16. De mens in beweging is immers niet te stoppen; c.q. de mens in zijn vooruitgang is niet te stoppen. Maar wat vooruitgang is, is uiteraard ook weer heel subjectief.

Uit een mini-enquête is ons gebleken, dat 73% blij is met de openstelling van het nieuwe stuk A4. Ook bleek dat 55% denkt dat het verkeer op de A4 niet te horen zal zijn in Schiedam-Noord, 45% denkt van wel.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten