zondag 3 januari 2016

Wat een feest. Jaarwisseling: voor het grootste deel feestelijk, maar opvallend veel zwaar vuurwerk

Vuurwerk boven Schiedam (foto Gert Struijs)
SCHIEDAM - Milieuzones worden ingesteld binnen grote gemeenten (de Tweede Kamer wil een streep halen door deze gemeentelijke milieu-inspanningen). Een voorbeeld van een maatregel die voortkomt uit een hoger milieubewustzijn. Terwijl door alle lagen van overheden in het hele jaar hard gewerkt wordt aan het milieu (en er uiteraard ook tegenwerking ondervonden wordt door dat deel van het bedrijfsleven dat daar belang bij heeft; zo werkt een economie en een democratie nu eenmaal), lijken met betrekking tot de laatste dag van het jaar andere normen aan de dag te worden gelegd.
De overheid is al blij dat de brandjes aangemerkt kunnen worden als kleine brandjes, maar die brandjes leveren toch bij elkaar substantiële milieu- en materiële schade op. Vuurwerk, een traditie die je niet mag afschaffen. Waarom eigenlijk niet? Moet iets per se blijven bestaan omdat het een traditie is? Er wordt voor miljoenen euro aan rotzooi de lucht in geblazen. Waarom zouden we dat tolereren? Omdat we zo nodig ons hoofd leeg moeten maken, om het vervolgens in het nieuwe jaar weer vol te laten lopen? Als we Zwarte Piet afschaffen, waarom dan niet die andere roetzwarte traditie? Vuurwerk, feestelijk vuurwerk. Zo kun je het zien (behalve dan het toenemend aantal mensen dat na een bezoek aan het Oogziekenhuis nog hoopt te kunnen blijven zien). Vuurwerk, oorlogsspel. Nu eens niet achter de spelcomputer, maar echt knallen! Van oudejaarsavond een uur of zes tot een uur of twee op nieuwjaarsochtend waande je in Schiedam in oorlogsgebied. Wat een feest. Meer dan 400 Schiedamse klachten kwamen er binnen bij het landelijke Meldpunt Vuurwerkoverlast, een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties.

"De jaarwisseling is in Schiedam voor het grootste deel feestelijk verlopen. Het kwam nergens tot geweld of verstoringen van de openbare orde. Wel waren er door de hele stad op veel plekken kleine brandjes. Ook werd opvallend veel zwaar vuurwerk afgestoken", aldus de gemeente Schiedam in haar persbericht naar aanleiding van de jaarwisseling.

Fotocollage door Politie Wijk Groenoord
Je kunt zo'n persbericht positief opvatten (zie hieronder de gehele tekst van het persbericht), want 'het grootste deel was feestelijk' en er waren 'op veel plekken kleine brandjes'. Maar je kunt ook zeggen dat het pas écht een feest is, als we niet over 'het grootste deel' maar over 'het  geheel' kunnen spreken. Het waren weliswaar kleine brandjes, maar dat wel op veel plekken. En zo voort. Het is allemaal een kwestie van 'mindset'. Er is al een kentering in die 'mindset' merkbaar. De gemeente heeft bijvoorbeeld het aantal vuurwerkvrije zones uitgebreid (zou gemeten zijn in hoeverre dat iets heeft uitgehaald?). Wij denken dat de tolerantie de komende tien jaar geleidelijk aan zal opschuiven in de richting van 'zero tolerance'.  Zo gaat dat met tradities, geleidelijk.- Volledige tekst persbericht gemeente Schiedam -

De jaarwisseling is in Schiedam voor het grootste deel feestelijk verlopen. Het kwam nergens tot geweld of verstoringen van de openbare orde. Wel waren er door de hele stad op veel plekken kleine brandjes. Ook werd opvallend veel zwaar vuurwerk afgestoken.

Burgemeester Lamers bezocht op oudejaarsdag en tijdens de nieuwjaarsnacht verschillende plaatsen in de stad. Hij prijst de Schiedammers die eraan hebben meegewerkt dat Schiedam 2016 goed kon beginnen: "Dankzij de inzet van een groot aantal mensen zijn we het nieuwe jaar feestelijk begonnen. Ik dank iedereen die in de wijken zijn of haar steentje heeft bijgedragen en uiteraard ook de medewerkers van politie, brandweer, Irado en de gemeente. Er hebben zich in Schiedam gelukkig geen ernstige ongelukken met vuurwerk voorgedaan. Ik ben wel bezorgd over de hoeveelheid zwaar, waarschijnlijk illegaal vuurwerk die werd afgestoken."

Brandjes
Op oudejaarsdag was het tot de avond rustig. Wel werd in de loop van de middag al steeds meer vuurwerk afgestoken. Rond 20.00 uur moest de brandweer een aantal brandende kerstbomen blussen, die tegen de gevel van een snackbar op de P.J. Troelstralaan waren geplaatst. Een verdeelkastje van Caiway op de hoek van de Beierlandsestraat en de Groenelaan bleek totaal vernield, waardoor een aantal mensen tijdelijk zonder tv kwam te zitten. Bij een avondwinkel aan de Parkweg was een brandje, dat door de brandweer snel kon worden geblust.

Bij de Schaperlaan ging een schommel in vlammen op. Hetzelfde gebeurde op het Vriendschapsplein met een glijbaan. Op de Hoofdstraat sneuvelde een bushokje. Aan het begin van de nacht ontstond brand in een schuur aan de Anthony Muijsstraat. Verspreid over de stad was er een aantal containerbranden. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe groot de schade is. De gemeente doet aangifte van alle vernielingen aan gemeentelijke eigendommen.

Samenwerking
De intensieve samenwerking van brandweer, politie, Irado en gemeente bleek ook dit jaar weer succesvol. Zowel in de aanloop naar de jaarwisseling als ’s avonds en ’s nachts kon brand worden voorkomen doordat brandbare materialen vroegtijdig werden afgevoerd. Ook de medewerking van een aantal actieve wijkbewoners, die tussen kerst en Nieuwjaar de ogen en oren van de wijk vormden, heeft hierbij geholpen.

De politie verrichtte slechts één aanhouding. Een man werd aangehouden voor het verlaten van de plaats van een ongeval waar hij bij betrokken was, zonder zijn identiteit bekend te maken.

- Einde persbericht gemeente Schiedam -
Beste lezer, we stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten