donderdag 25 februari 2016

G-kracht ontwikkelen tegen een ontzettend stug orgaan als gemeenteraad. Zo werkt de G1000

Harm van Dijk (geheel links) traint tafel-secretarisssen
SCHIEDAM -  "Een gemeenteraad is een ontzettend stug orgaan. Via een G1000 willen we tegenkracht ontwikkelen. Wij willen aanzetten tot veranderingen, niet door revolutie, maar door dialoog en verbinding. Door verleiding mee laten bewegen met ideeën." Zo verwoordde Harm van Dijk het gedachtegoed van een G1000-burgertop.De G1000 is ontstaan in België. Het is een burgertop die aanzet tot nadenken over wensen (wat willen burgers dat er in hun stad gebeurt?) en in verbinding daarmee tot burgerinitiatieven. De eerste maal dat zo'n G1000 in ons land plaatshad was in Amersfoort. Harm van Dijk is één van de motoren achter de G1000's in ons land. Dit jaar vindt in zijn woonplaats Amersfoort voor de tweede keer deze burgertop plaats. Schiedam heeft in 2016 de primeur. De eerste G1000 van 2016 vindt namelijk plaats in Schiedam.

Via loting is bepaald welke Schiedamse burgers werden uitgenodigd voor deelname (loting uit gemeentelijke basisadministratie, onder degenen boven 16 en kiesgerechtigd). Er werden 10.000 uitnodigingen per post verzonden. Ongeveer 400 burgers gaven gehoor aan deze uitnodiging en schreven zich in. Bovendien zijn er nog circa 100 mensen die niet aldus uitgenodigd zijn, maar wel deelnemen, bijvoorbeeld politici of ondernemers. Aan een label (kleur) is herkenbaar of iemand een uitgenodigde deelnemers is of bijvoorbeeld een politicus.

In het totaal hebben zich circa 500 deelnemers ingeschreven voor de burgertop die aanstaande zaterdag de gehele zaterdag in beslag zal nemen en plaats zal vinden in de Prinses Margriethal. In het ochtendgedeelte wordt bepaald welke thema's er 's middags besproken zullen worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van stemmen met de smartphone.

Stel dat van de 500 ingeschrevenen er 400 op komen, dan zullen er in het middaggedeelte ongeveer 40 tafels zijn opgesteld waaraan per tafel 10 personen. Er zal bij zo'n aantal deelnemers keuze zijn uit acht thema's, zo verwacht Harm van Dijk (ofwel per thema 5 tafels van 10 deelnemers). In het middaggedeelte dient elke deelnemer een keus te maken uit één van de thema's door aan een tafel plaats te nemen, waar het thema is aangegeven.

Eenmaal gekozen blijf de deelnemer voor twee sessies van een uur bij dezelfde tafel met dat ene thema dus. Aan elke tafel heeft een tafelsecretaris zitting. Deze fungeert uitdrukkelijk niet als voorzitter of gespreksleider, maar letterlijk als secretaris. Door een groep niet te beteugelen door leiderschap, kunnen juist de origineelste ideeën aan een groep burgers ontspruiten. Harm van Dijk heeft in Schiedam de tafelsecretarissen getraind. Dat ging onder meer over de rol - je bent geen gespreksleider, blijf dus wat dat betreft op je handen zitten, dat zal voor sommigen het zwaarste onderdeel van die rol zijn, met name voor diegenen met politieke of academische achtergrond - en over de manier waarop dient te worden vastgelegd, in de computer.

In het eerste uur wordt nagegaan welke 'dromen' er leven onder degenen aan een tafel, ofwel meer 'down to earth' gezegd, welke wensen.

In het tweede uur denkt de groep na over hoe die wensen bereikt kunnen worden; aan het eind van het uur heeft de groep een presentatie gemaakt. Niet via het alom bekende PowerPoint, maar door middel van gebruik van het programma Prezi. Dit lijkt op werken op een flip-over, waarvan je de hoofdpunten van wat je op de flip-over hebt gekalkt heel snel tot een fraaie presentatie maakt. Bij elke tafel staat een zuil met een monitor. Na de twee sessies van een uur worden de presentaties op autoplay gezet.

Alle deelnemers lopen daarna door de Margriethal en kijken dan naar de verschillende presentaties en mogen door middel van een hun verstrekte persoonlijke 'kaart' bij de verschillende 'kaartlezers' hun stemmen uitbrengen. Dat levert een top 10 van wenselijkheden op richting gemeentebestuur. Het is niet alleen 'richtinggevend' voor de gemeentelijke bestuurders, maar het is bovendien de bedoeling dat burgerinitiatieven worden ontplooid om die wenselijkheden te realiseren. De centrale G1000-organisatie begeleidt de burgergroepen die samengesteld gaan worden gedurende drie navolgende sessies.

Lees ook:
http://schiedams.blogspot.nl/2016/02/1000-in-plaats-van-beoogde-2000.html
http://schiedams.blogspot.nl/2016/02/schiedam-deze-week-is-een-van-schiedams.html 
http://schiedams.blogspot.nl/2016/01/96-jarige-gorzenees-doet-mee-aan-g1000.html
http://schiedams.blogspot.nl/2016/01/loting-voor-g1000schiedam-hoor-jij-tot.html

We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten