woensdag 24 februari 2016

Informatieavond voor VvE's. Schiedam heeft er ruim 1600 waarvan slechts 200 aangeslotenSCHIEDAM - Eigenaren van appartementen hebben te maken met gemeenschappelijk onderhoud (bijvoorbeeld aan een lift, dak, trappenhuis) en verzekeringen (bijvoorbeeld opstal, rechtsbijstand, aansprakelijkheid). Om gemeenschappelijke besluiten te kunnen nemen, dienen eigenaren zich te verenigen. In Schiedam zijn er ruim zestienhonderd van dergelijke verenigingen, de zogenoemde VvE's. Enkele jaren geleden is in Schiedam een platform opgericht, om de krachten te bundelen. Er zijn nog slechts 200 van de ruim 1600 VvE's bij aangesloten. Die 200 VvE's zijn goed voor 6500 woningen. Het VvE Platform Schiedam houdt op donderdag 3 maart een informatiebijeenkomst voor Verenigingen van Eigenaren (VvE).

Net als op vorige edities is er een gevarieerd programma waar VvE’s hun voordeel mee kunnen doen. Ook is er gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. De informatie-avond is niet alleen toegankelijk voor de bestuursleden en de leden van technische commissies, maar is ook toegankelijk voor diegenen die als 'individueel' eigenaar van een appartement geïnteresseerd zijn in de informatie.

De bijeenkomst is een initiatief van het VvE Platform Schiedam in samenwerking met het Servicepunt Woningverbetering en het Vrijwilligerscafé. Opzet is dat VvE’s elkaar kunnen versterken door samen te werken. Het programma omvat onder meer onderwerpen zoals de mogelijkheid om ‘mediation’ in te zetten als alternatief voor een dure en langdurige procedure bij de rechter. Met het oog op een aantal explosies en branden in appartementencomplexen in 2015 wordt ook aandacht besteed aan de noodzaak van een veiligheidsprocedure bij een calamiteit. Verder vertelt de projectcoördinator van het Servicepunt Woningverbetering over de nieuwe wettelijke regels op het gebied van verplicht onderzoek van galerij- en balkonvloeren. Ook komt aan de orde hoe het Servicepunt daarbij de VvE kan helpen. 

De bijeenkomst voor VvE’s vindt plaats in dienstencentrum De Vijf Molens aan de Nieuwe Damlaan. Aanvang 19.30 uur. Meer informatie over het VvE Platform Schiedam: www.vveplatformschiedam.nl

Enkele cijfers over de Schiedamse woningvoorraad (cijfers 2015)
De totale woningvoorraad bestaat uit 35.857 woningen.
Eigenaar/bewoner 18.030 woningen (is 50,3% van woningvoorraad).
Huur bij Woonplus is 11.932 (33,3%). 
Over de bouwwijze: eengezinswoning 11.097  (30,9%) en meergezinswoning 24.760 (69,1%).


Informatie over de aanleiding tot het oprichten in 2014 van het VvE Platform, vind je in onderstaand persbericht.


We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier. -  persbericht van de gemeente uit 2014 over de oprichting van het VvE Platform - 
 


Gemeente en VvE’s starten unieke samenwerkingVerenigingen van Eigenaren (VvE’s) in Schiedam en de gemeente Schiedam gaan samenwerken aan het activeren van VvE’s. Dit besluit is genomen tijdens het Vrijwilligerscafé voor VvE’s dat op 30 oktober succesvol is verlopen. De grote opkomst en de enthousiaste reacties waren aanleiding om een platform op te richten met als doel VvE’s de helpende hand te bieden. Wethouder Alexander van Steenderen (Wonen) is verheugd over dit initiatief. “De gemeente is graag bereid om VvE’s te ondersteunen met praktische hulp. Bij het vernieuwde Servicepunt Woningverbetering zijn VvE’s van harte welkom. Een actieve VvE is goed voor de eigenaren en de leefomgeving vaart wel bij goed onderhouden woningen.”


Het Servicepunt Woningverbetering-nieuwe stijl gaat eerste kwartaal 2015 van start. Deze helpdesk geeft voorlichting en advies aan eigenaren over woningverbetering, energiebesparing en de toegankelijkheid van woongebouwen. Speciale aandacht is er voor Verenigingen van Eigenaren. Schiedam is een stad met veel appartementen en circa 1500 VvE’s. Een deel daarvan is niet-actief of slapend. Het niet- of matig functioneren van een VvE staat onderhoud van de woningen in de weg.

De gemeente staat daarom positief tegenover het opzetten van een platform voor VvE’s in Schiedam. Verwacht wordt dat de gemeente met het Servicepunt en het platform VvE’s elkaar veel te bieden hebben. Denk daarbij aan voorlichting, kennis delen, bemiddeling. Samen met de twee voorzitters van VvE’s De Nieuwe Harg en De Vaerten, respectievelijk Ger Hunnersen en Bob Beijer, en enkele andere geïnteresseerden gaat de gemeente de samenwerking gestalte geven. Twee keer per jaar zal bijvoorbeeld een bijeenkomst voor bestuursleden of leden van de technische commissie van een VvE worden georganiseerd. Onderwerpen die aan bod komen, zijn het afsluiten van verzekeringen, het voordeel van collectieve onderhandelingen, het activeren van een VvE.
 

1 opmerking:

  1. Wat wordt er aan actie ondernomen om deze 1400 andere VvE's zich aan te laten melden?

    BeantwoordenVerwijderen