zondag 10 januari 2016

Gemeente: géén opvang vluchtelingen in leegstaand bejaardenhuis in Woudhoek

SCHIEDAM - De gemeente heeft ons zojuist in een reactie op ons artikel over de opvang van vluchtelingen in Woudhoek, laten weten dat de door ons genoemde locatie in de wijk Woudhoek, een leegstaand bejaardenhuis, niet de locatie zal zijn waar vluchtelingen opgevangen zullen gaan worden. 

Nu zijn er weinig andere leegstaande panden die mogelijk voor dit doel in aanmerking zouden kunnen komen. Op de vraag of er sprake is van een andere mogelijke locatie in deze wijk, wilde de gemeente noch bevestigend noch ontkennend antwoorden, en geen antwoord wil de gemeente in dit stadium geven op de vraag aan welke wijk dan wél wordt gedacht. Eerst de gemeenteraad en de desbetreffende omwonenden de komende weken informeren, en dan pas naar buiten brengen, is de communicatieve doelstelling van de gemeente. 

Het lijkt er in ieder geval op dat niet gekozen zal gaan worden voor huisvesting in leegstaande kantoorpanden buiten de woongebieden, omdat daar verschillende obstakels kunnen zijn zoals dat de gemeente geen eigenaar is van een pand en zoals dat er eerst bouwkundige voorzieningen getroffen zullen moeten worden om kantoorruimten geschikt te maken voor bewoning (dat het in principe mogelijk is om kantoorpanden tijdelijk als woonruimte te gebruiken, bewijzen studenten wel die anti-kraak in kantoorpanden wonen, maar daarbij is uiteraard sprake van andere omstandigheden en randvoorwaarden). 

Wat de gemeente ons wel bevestigde, is dat het om de opvang gaat van maximaal 50 vluchtelingen. 

We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten