dinsdag 12 januari 2016

Wetenschappersbuurt: 293 woningen slopen, 148 nieuwe eengezinswoningen bouwen, 73 renovaties

SCHIEDAM - In Schiedam-Oost zullen in de Wetenschappersbuurt, ook wel bekend als 'Buurt 15', 293 sociale huurwoningen verdwijnen. Sloop hiervan maakt de bouw mogelijk van 148 nieuwe huizen, alle eengezinswoningen. Wethouder Alexander van Steenderen maakte vanmiddag op een persbijeenkomst bekend dat B&W dit voorstel heeft voorgelegd aan de gemeenteraad.

Niet alleen het feit dat deze grondgebonden woningen een tuin zullen hebben, maar ook dat gekozen gaat worden voor parkeren achter de woningen, zal bijdragen aan een groenere leefomgeving. Van genoemde 148 woningen, zijn 74 huurwoning (in het sociale huursegment) en zijn 74 koopwoning (in het zogenoemde bereikbare koopsegment). Op dit moment behoort in 'Buurt 15' 68% tot het sociale huursegment. Na de herontwikkeling van deze buurt zal circa 40% horen tot het sociale woningbouwsegment. Naast de voornoemde sloop en nieuwbouw, zullen bovendien 73 woningen grondig worden gerenoveerd.

Era Contour is de ontwikkelaar van de koopwoningen, Woonplus van de huurwoningen. Ergens in de loop van dit voorjaar zal met sloopwerkzaamheden begonnen worden, eind van dit jaar zal naar verwachting een aanvang gemaakt zijn met het bouwen. Medio 2017 zullen dan de eerste woningen opgeleverd kunnen zijn. Het zal tot 2022 kunnen duren, voordat het gehele project, dat uit vier fasen bestaat, afgerond zal zijn. Zo vraagt bijvoorbeeld het 'uitverhuizen' van de bewoners van de te slopen woningen de nodige tijd. Het is de bedoeling zoveel als mogelijk is bestaande straatnamen (onder meer Fultonstraat, Morsestraat, Fahrenheitstraat, Bellstraat, Dieselstraat) te handhaven. Verkeerstechnisch zal in de wijk een eenrichtingsverkeerssysteem worden toegepast. Het openbaar gebied zal eveneens een andere aanblik krijgen door het aanbrengen van een doorbraak in de Singel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten