dinsdag 9 februari 2016

Schiedamse wijkteams scoren dikke voldoende: 7,5. Vlaardingse teams een 7,0

Een kijkje binnen bij WOT Noordrand
SCHIEDAM -  Sinds begin vorig jaar zijn gemeentes verantwoordelijk voor jeugd, zorg en sociale zekerheid. In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn met het oog op die taken wijkteams actief. In Schiedam zijn deze teams bekend onder de naam WOT (WijkOndersteuningsTeam). Er zijn in Schiedam zes over de stad verspreide WOT's. In 2015 hebben ongeveer 3000 mensen een beroep op een WOT gedaan. Voor ongeveer 1300 van die 3000 hulpvragers is een dossier aangemaakt. Een door onderzoeksbureau Triqs uitgevoerde enquête onder die Schiedammers waarvoor vorig jaar door een WOT een dossier is aangemaakt, wijst uit dat er gemiddeld een rapportcijfer wordt gegeven van een 7,5. Voor de wijkteams in Maassluis en Vlaardingen is door Triqs het zelfde onderzoek gedaan. Maassluis scoort net als Schiedam een 7,5. Vlaardingen komt met een 7 iets lager uit de bus.

Wethouders Mario Stam en Nathalie Gouweleeuw, projectcoördinator André Hartman en WOT Noordrand-coördinator Aleksandra Trobok gaven dinsdagnamiddag een toelichting aan de pers op de locatie van één van de zes WOT's, te weten in de WOT Noordrand, die gevestigd is in het winkelcentrum in Sveaparken (Malmö 84). Een respons van iets meer dan 25% geeft, aldus wethouder Gouweleeuw, in deze enquête uitkomsten die statistisch significant zijn. Los daarvan, gaat het Schiedam bepaald niet alleen om deze 'harde' cijfermatige informatie, maar ook om wat er door het bestaan van de WOT's nu duidelijk wordt over situaties die voorheen niet bekend waren. Een voorbeeld: een jong volwassene, met autisme, die een werkplek zoekt. Daarbij gaat het niet om aantallen, om statistieken. Maar is elk individueel geval dat door het bestaan van de WOT's boven water komt en waarbij getracht kan worden te helpen, pure winst.

Wethouder Stam gaf aan tevreden te zijn met de uitkomsten van dit eerste onderzoek, de zogenoemde 'nul-meting'. "Vasthouden wat er goed is, verder verbeteren, wat er voor verbetering vatbaar is, zoals de profilering. Nog beter bekend maken waarvoor de inwoners kunnen aankloppen bij een WOT", aldus Stam. (Eind 2016 zal opnieuw een meting gedaan worden, hetgeen inzicht kan geven in de ontwikkeling van de klanttevredenheid ten aanzien van de WOT's. Ook in 2017 zal aldus worden gemeten.) Belangrijk aspect van de WOT's is de één-loket-gedachte. Aleksandra Trobok: "Alle inwoners kunnen hier met al hun vragen terecht. Niet dat we op alle vragen een antwoord weten. Het aankloppen met een vraag kan ertoe leiden dat we direct een antwoord hebben. Of dat we iemand gaan begeleiden. Als het beantwoorden van de vraag niet in ons vermogen ligt, doen we er alles aan om de vraag door te zetten naar de juiste instantie. Zo voorkomen we dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd." Niet van alle hulpvragen wordt een dossier aangelegd. "Reden daarvan is dat we de WOT-hulpverleners niet onnodig willen belasten met administratieve taken. Bovendien is het voor de inwoners prettig dat je ook binnen kunt stappen met een vraag, zonder dat er direct een dossier wordt aangelegd", aldus André Hartman.


Hieronder de onderzoeksuitkomsten voor de drie steden verbijzonderd naar de verschillende deelaspecten:
Lees voor meer achtergrond de persberichten van de gemeente Schiedam en de gemeente Vlaardingen.


We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten