maandag 18 januari 2016

Gemeente gaat Nexus-complex niet betalen als het niet op een 'Schiedam in Beweging' sportpark is

Het huidige sfeervolle Nexus-complex
SCHIEDAM -  GroenLinks en Progressief Schiedam hebben het college van B&W vragen gesteld over de verhuizing van korfbalvereniging Nexus, die nodig is in verband met de beoogde herontwikkeling van Harga-Noord, waar nu naast de korfballers de hockeyers van Spirit actief zijn. Het is de bedoeling dat daar sportplaza Harga ontstaat inclusief een grote vestiging van de Franse sportwinkelketen Decathlon. Met Spirit is reeds overeenstemming voor een nieuwe locatie. Voor Nexus geldt dat de grond-overeenkomst opgezegd is. Hieronder lees je een aantal van de vragen, met daaronder de antwoorden van het college.

Hoe gaat het college Nexus ondersteunen en begeleiden naar een nieuwe passende en vergelijkbare locatie binnen Schiedam?
Antwoord:  Nexus kon terecht op het sportpark A4 en is ook lange tijd betrokken geweest bij de uitwerking van de plannen hiervoor. Uiteindelijk heeft Nexus afgezien van een verhuizing naar deze locatie en ervoor gekozen zelf op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Naar wij begrijpen is Nexus al geruime tijd in gesprek met de verenigingen op Thurlede om te bezien of, en zo ja hoe, zij daar een plaats kan vinden. Als Nexus op enig moment een verzoek heeft om bepaalde accommodaties op Thurlede of elders in Schiedam te huren, dan gaan wij graag met Nexus hierover in overleg.   

Kan er een “één op één” overgang van de huidige naar een beoogde nieuwe locatie plaatsvinden? Antwoord: Een één-op-één overgang naar een nieuwe locatie is mogelijk, al is dit wel afhankelijk van de plannen van Nexus. In voornoemd overleg met de gemeente zullen wij ook dit onderwerp meenemen.

Kunnen wij er, gezien dat rechtsvoorganger Korfbalvereniging Harga een aantal jaren geleden gedwongen moest verhuizen naar de huidige locatie, van uitgaan dat er een schadeloosstelling voor de club komt in de vorm van passende vergelijkbare accommodatie?  (Met accommodatie gaan wij uit van verenigingsgebouw, kleed- en opslagruimte en velden)
Antwoord: In het kader van de plannen rond de verplaatsing van de sportverenigingen is gesproken met Nexus en is hen een plaats geboden op het nieuwe sportpark A4. Nexus heeft van dit aanbod, om haar  moverende redenen, afgezien. Indien zij alsnog mee zouden doen in de plannen voor het nieuwe sportpark, waar nog steeds ruimte toe is, zullen zij de beschikking krijgen over een nieuwe sportaccomodatie. Wij zullen echter geen nieuwe accommodatie voor Nexus bouwen indien men een zelfstandige accommodatie wil, buiten de sportparken die betrokken zijn bij het project Schiedam in Beweging.

Waar wordt dit uit gefinancierd?
Antwoord:  Indien Nexus kiest voor een accommodatie op het nieuwe sportpark zal deze worden gefinancierd uit de businesscase Schiedam in Beweging, fase 1. Een zelfstandige accommodatie, los van Schiedam in Beweging, zal niet door ons worden gefinancierd. 

Per wanneer kan deze overgang plaatsvinden?
Antwoord: De grond op Harga-Noord zal naar verwachting in de loop van 2016 worden verkocht. Wij gaan ervan uit dat de locatie wellicht nog in 2016, maar in ieder geval in de eerste helft van 2017 beschikbaar wordt gesteld aan ontwikkelende partijen. 


We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.Geen opmerkingen:

Een reactie posten