woensdag 20 januari 2016

Wethouder Van Steenderen: vergeet het maar dat we bestaande woonhuizen opkopen in Oost

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam gaat in de komende 6 à 7 jaren Buurt 15 in Schiedam-Oost aanpakken: 293 woningen slopen en 148 nieuwe huizen bouwen. Bovendien 73 woningen zullen worden gerenoveerd. B&W heeft het voorstel voor deze aanpak aan de raad gedaan. Nu wordt dit voorstel besproken in de raadscommissie. In Buurt 15 staan ook nu al koopwoningen, ongeveer een derde van de woonvoorraad betreffend. Dat zijn doorgaans panden waaraan het nodige onderhoud gepleegd moet worden. De gemeente kan eigenaren zelfs verplichten om wat te doen aan achterstallig onderhoud, op straffe van boetes. "Maar je kunt van ons toch niet verwachten dat we nu onderhoud gaan plegen, als er om ons heen panden gesloopt worden", zei de heer Van Harte zojuist, gebruikmakend van het burgerspreekrecht. Van Harte is eigenaar van een koopwoning en zit in een werkgroep c.q. klankbordgroep van huiseigenaren. Dat er achterstallig onderhoud is en dat er mankementen zijn, weersprak hij niet. Bevestigde het zelfs: "Vandaag was er weer een lekke gasleiding." En zo is er vaker iets loos, zoals 'ondergrondse explosies'. Van Harte ziet de komende jaren, wonen tussen het gesloop en gehei, niet met genoegen tegemoet. Meer informatie door de gemeente aan de bestaande huiseigenaren in de buurt lijkt hem wenselijk. "Ons wordt gewoon medegedeeld, dat als een tegen ons pand aanliggend huis wordt gesloopt, de wand 'zo en zo' wordt afgewerkt. Het wordt niet overlegd dus, maar medegedeeld." Petra Zwang (PvdA) prees Van Harte voor zijn doorzettingsvermogen om in deze wijk te wonen en blijven, incluis zijn positieve inzet in een werkgroep. Hij vond ook een willig oor bij Leefbaar-raadslid Arie Villerius, die aangaf dat hij zich zou gaan inzetten voor het adequate informeren door de gemeente van de huidige huiseigenaren. Wethouder Van Steenderen ontnam Van Harte c.s. de illusie dat de gemeente dan maar de bestaande huizen gaat opkopen. We zijn al zo'n acht jaar bezig om in goed overleg met de eigenaren om hen te stimuleren tot het opknappen in die gevallen dat dat noodzakelijk is. De eigenaren moeten hun eigen verantwoordelijkheid oppakken en niet afschuiven op de gemeente.

We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten