dinsdag 26 januari 2016

2e termijn: ook CU-SGP en Leefbaar tegen opvang in Nieuwland

SCHIEDAM - Robert Berns gaf aan het rechtsongelijkheid te noemen dat deze vluchtelingen, die reeds een verblijfsvergunning hebben, de zogenoemde statushouders, opgevangen worden zoals de bedoeling is in de voormalige school in Nieuwland, terwijl andere statushouders deze tussenstap na het AZC kunnen overslaan. "Zij we bijvoorbeeld al voldoende nagegaan of er gezinnen zijn in Schiedam die vluchtelingen willen opvangen", aldus Berns (CU-SGP). Hij gaf aan tegen te stemmen op het voorstel. Hekman (CDA) stelde: is dit nu barmhartigheid?

Arie Villerius maakte in 2e termijn duidelijk dat ook Leefbaar Schiedam tegen zal stemmen. Laten we geen overhaast besluit nemen, het college heeft aangegeven toch verder te willen zoeken naar locaties, laten we dat dus doen, en hij gaf aan graag te willen weten, welke locatie het geworden zou zijn, als deze locatie in Nieuwland er niet was geweest. Applaus van de publieke tribune, ondanks het feit dat de burgemeester verschillende malen al had aangegeven dat het niet binnen de vorm van het raadsdebat past dat het publiek blijk geeft van instemming of afkeuring (alleen bij de insprekers was dat toelaatbaar, had de burgemeester kenbaar gemaakt).

Na beantwoording door de wethouders in tweede termijn, wordt op verzoek van raadslid Hamerslag nogmaals geschorst. Voor 2 minuten en in de raadszaal blijven, zo staat voorzitter Lamers toe. We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.
   


Geen opmerkingen:

Een reactie posten