dinsdag 26 januari 2016

In 1e termijn: alleen Gemeentebelangen is expliciet tegen opvang vluchtelingen in Nieuwland

Ook inspreker Haag lijkt raad niet 'om' te krijgen
SCHIEDAM - De teneur van de eerste ronde van de raadsleden in het debat over de opvang van vluchtelingen in de voormalige school in Nieuwland is in grote lijnen: we stemmen voor het voorstel, maar wel onder voorwaarden. Zo moeten er veel (extra) maatregelen genomen worden, zoals het aanbrengen van bewakingscamera's, meer surveillances in het desbetreffende deel van Nieuwland 'over het water' en zo mogelijk het verleggen van de ingang van de 'school'.Alle afspraken over maatregelen moeten zwart op wit gezet worden. Er zijn zorgen over de financiering, al wordt er nu over een lager bedrag gesproken van 150.000 (eerst werd gesproken van 300.000). Er is kritiek te beluisteren op de informatievoorziening door B&W, omdat er in binnenskamers vooroverleg met raadsleden nog gesteld werd door het college dat schoolpanden geen geschikte gebouwen zijn voor opvang. Door verschillende raadsleden werd de verwachting uitgesproken dat er op termijn op meerdere locaties in Schiedam een vergelijkbare kleinschalige collectieve opvang zal gaan plaatsvinden.

Alleen Andreas Rose van Gemeentebelangen zei expliciet tegen te stemmen tegen het raadsvoorstel. "Dat kun je als gemeente niet maken ten opzichte van de direct omwonenden," aldus Rose, die zich vervolgens nog onparlementair uitdrukte jegens het college, in de trant van een door burgemeester & wethouders opgestoken middelvinger richting omwonenden. Arie Villerius van Leefbaar Schiedam gaf aan dat het voorstel aan raadsleden en omwonenden te snel was opgedrongen. Als het voorstel wordt aangenomen, dan zwart op wit zetten tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden, waarbij hij in deze eerste termijn nog in het midden liet of zijn partij straks voor of tegen gaat stemmen.

Na de beantwoording van vragen uit 1e termijn door wethouders Van Aken en Stam wordt de vergadering door burgemeester Lamers een kwartier geschorst. 


We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.
   


Geen opmerkingen:

Een reactie posten