dinsdag 26 januari 2016

Raadsvoorstel opvang vluchtelingen Nieuwland aangenomen: 28 voor, 7 tegen

SCHIEDAM -  Het voorstel voor opvang van 50 vluchtelingen, die reeds een verblijfsvergunning hebben, in een voormalige school aan de Willem Passtoorsstraat in Schiedam-Nieuwland, is vanavond om twee minuten voor twaalf aangenomen, met 28 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Tegenstemmers waren Maris (PS), Berns (CU-SGP), De Groot (AOV), Rose (Gemeentebelangen), De Bel, Post, Villerius (Leefbaar Schiedam).

De toehoorders op de publieke tribune, die zich deze avond ondanks de emoties behoorlijk ingetogen hadden gedragen - ondanks het af en toe geven van applaus tijdens het debat en een incidentele opmerking - verlieten zo kort voor middernacht mokkend de tribune, daarbij zich uitend: "Bedankt voor het verzieken van ons woongenot."

Zoals burgemeester Lamers al had aangegeven, is met het debat en het aannemen van het voorstel de discussie over het onderwerp niet afgedaan, maar gaat deze verder, want zullen alle gebruikelijke formele wegen gevolgd moeten worden, met daarbij ook de openstaande formele mogelijkheden voor de belanghebbenden.
We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.
   


Geen opmerkingen:

Een reactie posten