zaterdag 7 november 2015

8000 Schiedammers gaan door zuiveringsheffing waterschap financieel koppie onder

Reportage WOS
SCHIEDAM/DELFLAND -  Het Hoogheemraadschap van Delfland heft belasting: zuiveringsheffing. Voor alleenstaanden is dat per jaar 94,38 euro en voor huishoudens van twee of meer personen 283,14 euro.Voor de minima bestaat er een kwijtscheldingsregeling. Het Hoogheemraadschap wil die escape voor de minima schrappen.Afgelopen week was er een vergadering van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering van dit publieke orgaan. De Schiedamse wethouder Mario Stam maakte van spreektijd gebruik om zijn stem te laten horen tegen afschaffing van de kwijtscheldingsregeling. 8000 Schiedammers kunnen wegens een laag inkomen nu al nauwelijks rond komen, zei Stam, en een extra kostenpost als de zuiveringsheffing zal voor hen de financiële ondergang betekenen. Het Hoogheemraadschap liet onderzoeksbureau Coelo een rapport maken over de voor- en nadelen van het afschaffen. Dat rapport verscheen in mei van dit jaar  en is te downloaden.

Het waterschap Delfland beslist op 19 november over de kwijtschelding.

De gemeente Schiedam heeft vrijdag een persbericht verspreid over het protesteren bij het Hoogheemraadschap tegen de afschaffing. De integrale tekst van het persbericht lees je hieronder.
Gemeente Schiedam protesteert bij waterschap Delfland

De gemeente Schiedam heeft zich bij monde van wethouder Mario Stam uitgesproken voor het handhaven van de kwijtschelding van de zuiveringsheffing door het waterschap Delfland. Hij maakte gebruik van het inspreekrecht tijdens de vergadering op 3 november bij het waterschap van de Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering. Op 19 november beslist het hoogheemraadschap Delfland over de kwijtschelding. 

De gemeente Schiedam vindt het afschaffen van de kwijtschelding een slecht idee omdat het gezinnen treft die het financieel al erg moeilijk hebben. Mario Stam: “Ongeveer 8000 Schiedammers kunnen op dit ogenblik al nauwelijks rondkomen. Een extra kostenpost zal voor hen de financiële ondergang betekenen.“
Het gaat hierbij om gezinnen die om verschillende redenen al aanspraak maken op ondersteuning in het armoedebeleid, aangewezen zijn op de voedselbank, de kledingbank. Afschaffing van de kwijtschelding treft kinderen die nu alleen met ondersteuning van de gemeente aan sport of cultuur kunnen deelnemen, simpelweg omdat er thuis het geld niet is om het zelf te kunnen bekostigen.
Waar de gemeente Schiedam alles in het werk stelt om het mensen mogelijk te maken mee te blijven doen in de samenleving, zou deze actie van het waterschap - het gaat over bedragen tot bijna 300 euro per jaar voor een huishouden dat uit twee of meer personen bestaat - extra hard aankomen.

Het gevolg is dat mensen die het niet breed hebben, een groter beroep zullen doen op de bijzondere bijstand. Daarmee wentelt het hoogheemraadschap een probleem af op andere overheden. Dat is een werkwijze die niet strookt met de waarden en normen van behoorlijk bestuur.
De verwachting is ook dat afschaffen van de kwijtschelding zal leiden tot extra inspanningen door de Regionale Belasting Groep (RBG). Daarnaast zal waarschijnlijk een groter bedrag oninbaar blijken te zijn en zullen de incassokosten toenemen. Het waterschap kan niet duidelijk maken of de verlaging van het tarief van de zuiveringsheffing opweegt tegen de hogere uitvoeringskosten en het hogere bedrag aan oninbare belastingen.

Mario Stam eindigde met een oproep aan het hoogheemraadschap: “Doe uzelf, de gemeenten, maar vooral de minima in de gemeenten een deugd, en denk nog eens goed na over het doorzetten van uw voornemen. Ik kan me zomaar voorstellen dat u het jaar 2016 neemt om een en ander nog eens te doordenken en daarmee de implementatie minimaal een jaar uitstelt.”

 --  einde persbericht --


Beste lezer, we stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina  een duim geeft! Bij voorbaat dank.   


Geen opmerkingen:

Een reactie posten