dinsdag 15 december 2015

Hermes-DVS dankt gemeenteraad voor het verder in beweging zetten van Harga

Marinus Elenbaas

 

Zo snel mogelijk uit

de sportpark gribus


door Jan Schrijver
Was Hermes-DVS bij de behandeling in de gemeenteraad van de eerste fase van Schiedam in Beweging nog huiverig voor wat komen zou (lees het artikel dat ik in mei jl. schreef) een half jaar later toont Schiedams oudste voetbal- en cricketclub zich enthousiast over de vaststelling door de raad van fase 2 van Schiedam in Beweging. Direct na het aannemen vanavond door de gemeenteraad reageerde men vanuit lichtblauwe gelederen positief: "Raad heeft gestemd. Dank voor de goedkeuring. We gaan door met plannen maken voor een nieuw Hermes-DVS complex."

Dat Hermes-DVS positief is, is ook heel goed te begrijpen. De afgelopen maanden is namens de gemeente met grote voortvarendheid gestart in Harga, werd het handbalcomplex van Ventura ontmanteld, wordt er gewerkt aan het oplossen van vervuilde grond problemen en zijn buiten de poorten van het Hermes-DVS-complex oefenvelden en parkeerplaatsen omgeploegd en afgegraven en zijn toegangswegen toegetakeld. Er is zoveel gerooid dat voor het eerst sinds mensenheugenis de betaald voetbal rivalen van weleer zonder optische beperking op elkaars hoofdveld kijken. Die oude sentimenten zijn er niet (of nauwelijks) meer, Hermes-DVS speelt derde klasse zondagamateurs. SVV heeft zowel op zaterdag als op zondag een team in de competitie, in beide gevallen vierde klasse. De rijke historie van de roodgroenen is overigens te beleven op de Hoogstraat 74a, waar in het bezoekcentrum van de Historische Vereniging Schiedam een expositie is over SVV.

Terug naar Harga anno nu. Kaalslag alom. Logisch dat je als gezonde club zo snel mogelijk uit de sportpark gribus wilt komen, waarin je nu ongewild bent terecht gekomen. Je kunt als vereniging bovendien niet met goed economisch fatsoen in je eigen complex investeren, als je weet dat er over enkele jaren toch niet te ontkomen gaat zijn aan een verhuizing. Dan kun je maar beter het heft in eigen handen nemen en proactief omgaan met de onontkoombare verhuizing. Dan kun je maar beter zo snel mogelijk de voordelen van zo'n verhuizing en een daarmee samenhangend nieuw complex optuigen. Nieuwe accommodaties zullen immers een aanzuigende werking hebben op nieuwe leden, vooral ook jeugdleden. Dan kun je maar beter niet op achterstand komen ten opzichte van enigszins vergelijkbare verenigingen. Inmiddels is de vereniging veel meer dan een voetbal- en cricketvereniging. Met het vorige nieuwe complex kwam er ook een succesvolle squashafdeling bij. Er liggen voor recreatief gebruik tennisbanen.

Vorige week liet voorzitter Marinus Elenbaas in de inspreektijd voor de commissievergadering al weten, dat er een rugby-afdeling op stapel staat. In eerste instantie voor jeugdleden. Te oordelen naar het grote aantal lezers van ons interview hierover met beoogd voorzitter van de rugby-afdeling, notaris Jeroen Krabbendam, is de belangstelling voor een rugbyclub aanzienlijk. Een flink aantal aanmeldingen is inmiddels binnengekomen. Hermes-DVS dus over enkele jaren met de rug van het complex naar de geluidsschermen van de A4, met kunstgrasvelden om te voetballen, en met echt-gras velden voor cricket en rugby, en een mooi eigen gebouw incluis squashbanen. Met gewaardeerde buren als SVV enerzijds, en HBSS en SVDPW op een gezamenlijke accommodatie anderzijds. Met woningen in het duurdere segment, naar wij aannemen met huizen van het eengezinstype een kinderrijke wijk, met dus autonome aanwas voor Hermes-DVS en uiteraard de HC Schiedam, en uiteraard ook voor de andere voetbalclubs op Harga.


- Hieronder: Persbericht gemeente Schiedam, 15-12-2015 -

De gemeenteraad van Schiedam wil verder met de inrichting van Harga met wonen en sport. Tijdens de vergadering op 15 december 2015 stelde de raad fase 2 vast van het gemeentelijke programma ‘Schiedam in Beweging’. Daarmee heeft het college van B & W de opdracht gekregen om een financieel uitvoeringsprogramma voor deze locatie uit te werken. Naar verwachting krijgt de gemeenteraad dit in het voorjaar van 2017 aangeboden, waarna over de daadwerkelijke investeringen voor Harga kan worden besloten.

In de plannen voor Harga zijn de gemeentelijke ambities meegenomen op het gebied van sport, groen, (sociale) woningbouw en duurzaamheid, evenals de exploitatie van een nieuw aan te leggen sportcomplex voor clubs op Harga.

De sportverenigingen op Harga die nog niet verplaatst zijn in fase 1, raken steeds meer overtuigd van de kansen die zich voordoen. Door modernisering en herschikking van accommodaties kunnen clubs zich verder ontwikkelen tot vitale verenigingen.

Ook op het gebied van wonen ontstaan mogelijkheden voor de gemeente Schiedam. Voor de locaties die vrijkomen door herschikking van sportverenigingen op Harga, is grote belangstelling bij marktpartijen. De projecten sluiten aan bij o.a. de Woonvisie waarin een belangrijke opgave ligt om Schiedammers de kans te geven een wooncarrière binnen Schiedam te doorlopen. In het midden- en hogere segment van de woonmarkt ontbreekt momenteel in Schiedam voldoende passend aanbod, waardoor Schiedammers naar andere steden verhuizen. Er is dan ook reden om versneld werk te maken van een dergelijk woonaanbod in Schiedam.

- Einde persbericht -Beste lezer, we stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.  

  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten