vrijdag 18 december 2015

Niet-officiële A4-opening door minister Schultz onder toeziend oog van veel ambstdragers

Historisch moment: 18-12-2015, 19.34 uur, 1e verkeer op A4, komt uit de tunnel

 

Veel applaus,
maar niet iedereen klapt meedoor Jan Schrijver


SCHIEDAM -  Het verhaal deze week in de media was dat vanavond om half acht de lang verbeide openstelling voor het verkeer van de A4 slechts voorafgegaan zou worden door een korte plechtstatigheid. De officiële opening vindt immers ergens in januari of februari van 2016 plaats. Rond half zes vanavond hadden zich in het informatiecentrum bij de bouwplaats - net als de Ketheltunnel en een stukje van het verzonken deel van de A4 op Schiedams grondgebied gelegen - zo'n honderd genodigden (met name bij de aanleg betrokkenen, uit bouwers- en ambtelijke kringen) verzameld, die onder het genot van een belegd broodje afwachtten wat ging komen. Daaronder heel wat burgemeesters, waarvan uitsluitend de burgemeester van Schiedam zijn ambtsketen droeg, gezien zijn hoedanigheid van gastheer.

Dronkers (links) ..heftig proces, nog steeds
Rijkswaterstaat directeur-generaal Jan-Hendrik Dronkers nam kort het woord, en stipte aan dat, in aanmerking nemende het niet officiële karakter van de bijeenkomst toch wel flink wat ambtsdragers in de bouwkeet aanwezig waren, zoals de burgemeester van Schiedam, de gastheer, en de secretaris-generaal van Rijkswaterstaat Lidewijde Ongering, de hoogste ambtelijke baas van Rijkswaterstaat en, zoals Dronkers zelf aangaf, "mijn baas".  Dronkers: "De aanleg van dit stuk A4 is een heftig proces geweest, en is nog steeds een heftig proces". De directeur-generaal voegde eraan toe dat er
Lidewijde Ongering
circa een jaar geleden in diverse geledingen nog wel twijfel bestond of voor wat betreft de openstelling van de weg  'december 2016' gehaald zou gaan worden. Maar de verschillende betrokken partijen - vanavond natuurlijk aanwezig in de bouwkeet - hadden met een extra dosis wilskracht en met vereende krachten de schouders eronder gezet, waarvoor Dronkers applaus vroeg van en voor de aanwezigen, applaus dat vervolgens ruimschoots neerdaalde.


Na nog wat korte woorden van andere bij de bouw betrokkenen, ging een gezelschap verdeeld over een zestal personenbusjes vanaf de bouwplaats de A4 op, na tweehonderd meter de tunnel in, om aan het einde daarvan via een noodpoort in de entree van de andere tunnelbuis - die in de richting van Delft -  te komen en de busjes te verlaten, waar vervolgens het wachten was op de verantwoordelijk minister, Melanie Schultz van Haegen. Eenmaal aangekomen was er een zogenoemd 'persmoment met de minister'. Terwijl de slagbomen voor de tunnel waren gedaald, gaf de minister interviews aan diverse nationale en regionale tv-zenders en waren er fotomomenten met burgemeesters en met bouwers. Kwart voor zeven was het dan zover, dat de minister via de intercom aan een operator van de tunnel (7x24 zijn er operators in de tunnel aanwezig) verzocht om de slagbomen te openen. Onder applaus. 

De minister zette zich in een gele Rijkswaterstaat-pickup en met de zes busjes genodigden er als zwaan kleef aan achteraan werden de 7 kilometer richting Delft afgelegd, waarna het gezelschap de A4 terug kon nemen richting Schiedam, naar de bouwplaats (die richting blijft de A4 tot maandagochtend nog dicht voor het publiek). Een deel van de inzittenden uit de zes busjes beklom de bij de bouwplaats aanwezige uitkijkheuvel of werd naar het viaduct over de A4 aan de Woudweg gereden. Het werd even wachten op de uitkijkheuvel dan wel op het viaduct, wachten op de eerste weggebruikers. Op het eerste verkeer. Op de eerste weggebruikers, die na 63 jaar van voorbereidingen en bouwen aan Rijksweg 19, nu genaamd A4, het asfalt onder hun wielen zouden voelen. Een historisch moment.

Ton en Everdien van der Meer
Op het viaduct, een aantal verslaggevers, vooral met video- of fotocamera. En zo'n zestig geïnteresseerden, met name inwoners van Schiedam en Vlaardingen. Niet iedereen in de aanslag om applaus te geven voor de eerste passerende motorrijtuigen. "Denk maar niet dat ik zo ga klappen als de eerste auto's voorbijkomen", zegt Ton van der Meer. Waarom hij er dan, op een december vrijdagavond, toch met zijn echtgenote Everdien staat te wachten op het eerste verkeer? "Omdat dit toch een historisch moment is. Als straks de eerste auto voorbij is, wordt het hier nooit meer stil. Nooit meer dus. We genieten nu van de laatste minuten stilte." Ton en Everdien wonen in de Woudhoek, de wijk die aan de A4 grenst. Zij vrezen het verkeer te zullen horen vanuit hun woning, zoals ook de A20 tot ver in Schiedam-Noord hoorbaar is, de mate waarin afhankelijk van windrichting en verkeersdrukte. Ton van der Meer heeft gedurende 20 jaar deel uitgemaakt van de actiegroep 'Stop Rijksweg 19' die zich gedurende 45 jaar heeft verzet (en inmiddels is opgegaan in Stichting Batavier), ten eerste tegen de aanleg van de snelweg, en -  toen die niet meer tegen te houden was -  tegen de hoedanigheid waarin deze zou worden aangelegd. 

"Henk Tetteroo is gedurende lange tijd de drijvende kracht geweest van 'Stop Rijksweg 19', dat wilde ik graag gezegd hebben. Henk is dè man die ervoor heeft gezorgd dat dit stuk A4 uiteindelijk vele malen duurder is geworden dan aanvankelijk gedacht, én dat de weg daardoor veel beter ingepast is qua geluidsoverlast en milieuaantasting. Dat dit stuk A4 de rust zal verstoren en het milieu heeft aangetast en zal aantasten, moge duidelijk zijn, maar het had veel en veel erger kunnen uitpakken als de A4 niet verzonken zou zijn en er geen tunnel zou zijn gekomen; zoveel is zeker. Wat het geluid betreft, toegezegd is dat op een afstand van 200 meter van de weg het geluidsniveau minder dan 40 decibel zal zijn. Ik verwacht echter dat die norm overschreden zal gaan worden. Wat ik dan zo jammer vind, is dat Rijkswaterstaat niet van plan is om door metingen aan te tonen dat inderdaad genoemd geluidsniveau niet wordt overschreden. Het is niet voor niets dat Tetteroo ons altijd zijn lijfspreuk voorhield: 'geloof niet wat er staat, het komt van Rijkswaterstaat' "

We schrijven 18 december 2015, 19.33 uur, de eerste auto gaat onder het viaduct door. 'Is dit een verlate Rijkswaterstaat-medewerker, of is dit al ècht verkeer?', zo vraagt het publiek op het viaduct zich af. Dertig seconden later; twee afzettingswagens van Rijkswaterstaat passeren. Zestig seconden erna; plukken auto's rijden onder het viaduct door. Nog eens dertig seconden later, de eerste vrachtauto passeert. Applaus op het viaduct; al klappen Ton en Everdien niet. 

De bestuurders op Nederlands nieuwste stukje snelweg blijken te beseffen dat zij een historisch ritje maken; velen zullen het erom gedaan hebben om uitgekiend rond half acht vanaf het Kethelplein de tunnelmond in te draaien; luid claxonnerend en lichtsignalen gevend, begroeten zij het het publiek op het viaduct. Beste lezer, we stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.   Gastheer burgemeester Cor Lamers met collega-burgemeesters en ambtelijke hoofdrolspelers op de A4 kort vóór de opening
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten