zaterdag 19 december 2015

Van ijzer gezuiverd water wordt 45 meter diep de grond in teruggepompt

mr. Marcel Houtzager..A4-water is fractie van wat Gist Brocades onttrokdoor Jan SchrijverSCHIEDAM/DELFT - Gisteravond iets voor halfacht. Als een van de weinige officiële genodigden voor de niet-officiële opening, had Marcel Houtzager zich - nadat de minister de slagbomen had geopend en hij als genodigde in een van de zes busjes achter de minister aan de zes kilometer over de A4 had afgelegd - geposteerd op het Woudweg-viaduct over de A4, in afwachting van het eerste verkeer. Tussen de kleine honderd belangstellende omwonenden uit Schiedam en Vlaardingen. "Mooi toch, om hier straks de eerste auto's over de weg te zien rijden. Er is hier als Hoogheemraadschap toch de nodige energie ingestoken. Goed dan om het resultaat te zien", zegt Houtzager, die dagelijks bestuurder is van het Hoogheemraadschap Delfland, en die met de Blankenburgtunnel en de A13/A16 verbinding meer snelwegprojecten heeft om als waterschap de  tanden in te zetten.

Mr. Marcel Houtzager is Hoogheemraad en 1e loco-dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Delfland. De functie van Hoogheemraad is het best te vergelijken met de functie van wethouder in het college van B&W van een stad en de dijkgraaf kun je qua rol vergelijken met de burgemeester van een stad. Bestuurlijk verschil is dat een Hoogheemraad (lid van het dagelijks bestuur) mee mag stemmen met het algemeen bestuur. In de gemeente heeft een wethouder echter geen zitting meer in de gemeenteraad en daarin dus geen stem. De laatste weken waren de spotlights voor wat betreft de openstelling van de A4 Schiedam-Delft gericht op het Hoogheemraadschap. Aanvankelijk was gedacht dat er dagelijks 400.000 liter water uit het verzonken deel van de snelweg gepompt moest worden. Dat blijkt echter zo'n 1,4 miljoen liter per dag te zijn. Pas afgelopen dinsdag heeft het Hoogheemraadschap daarvoor de benodigde vergunning afgegeven aan Rijkswaterstaat, onder de voorwaarde dat het water weer op diepte wordt teruggepompt. Het water dat de A4-bak inloopt komt vanaf een diepte van 45 meter en is brak. Afvoeren richting Waterweg zou niet goed zijn, omdat dan de grond in de polder kan uitdrogen en woningen kunnen verzakken en schade oplopen. Gewoon terugpompen in de polder is, omdat het brak water is, ook niet goed. Terugvoeren naar dezelfde diepte is wel een adequate oplossing. Daartoe moest echter een technisch probleem worden opgelost, zo legt Houtzager uit. Het terug in de grond te injecteren water is namelijk ijzerhoudend. De metalen  buizen waardoor het grondwater terug de grond in wordt gespoten, zouden door het ijzer in het water op den duur dichtslibben. Het grondwater moet daarom eerst gezuiverd worden van het ijzer.

Er zal een ondergronds pomphuis annex zuiveringsinstallatie worden gebouwd, op Schiedams grondgebied, net buiten de Ketheltunnel. Voor de realisatie daarvan heeft Rijkswaterstaat tot mei de tijd. "Dan begint namelijk het droge seizoen en kan uitdroging van de grond op gaan treden, als we geen maatregelen nemen om het adequaat terug te pompen in de grond. Overigens, het aantal liter waarover we het hier per dag hebben klinkt wellicht als veel, maar is een fractie in vergelijking met de wateronttrekking die de Gist Brocades fabriek in Delft dagelijks nodig had voor koelwater", aldus Houtzager. De Gist Brocades heeft dit water niet meer nodig; met de onttrekking is niet direct geheel gestopt, omdat dat ook verstorend zou kunnen zijn voor onze regionale waterhuishouding. Deze onttrekking zal geleidelijk aan worden afgebouwd en met dit effect is door het Hoogheemraadschap rekening gehouden in de context van de A4-onttrekking.

Minister Melanie Schultz van Heagen ging tijdens het persmoment enkele minuten voor de niet-officiële openingsceremonie in op de waterproblematiek. Zij gaf aan alle vertrouwen te hebben in de nu beoogde technische oplossing, die eerder bij parkeergarages succesvol is toegepast.

Had het geen lozingsvergunning moeten zijn?
Op de site van de Batavier, haalt John Witjes uit naar Rijkswaterstaat. Hij meldt dat minister Schultz van Haegen donderdag 17 december uitleg heeft moeten geven aan de Tweede Kamer over de gevolgde procedure rond de watervergunning. GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren vermoedt namelijk dat Rijkswaterstaat de verkeerde procedure heeft gevolgd. Het kwelwater zou gezien moeten worden als afvalwater en daarom onder de Wet Milieubeheer vallen en daarmee onder de strenge eisen van een lozingsvergunning. Door het via de watervergunning te spelen heeft Rijkswaterstaat een moeizame procedure ontweken. De Kamer wilde van de minister weten of dit inderdaad de gang van zaken is geweest. De Kamer nam een GroenLinks-motie aan waarin de regering wordt gevraagd om de inspectie te laten onderzoeken of een lozingsvergunning noodzakelijk is voor het afvoeren van het lekkende grondwater.

"We gaan steeds beter snappen waarom Rijkswaterstaat er vele maanden over gedaan heeft om met een oplossing te komen die ook al in februari in beeld was en pas op het allerlaatste moment de vergunning werd afgegeven, en vervolgens de weg opengesteld wordt nog voordat de bezwaarmakers kennis hebben kunnen nemen van de beslissing en achterliggende stukken", aldus John Witjes, voorzitter Stichting Batavier.


Beste lezer, we stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten